Algemene voorwaarden
Overeenkomst

Er is sprake van een overeenkomst als er mondeling, schriftelijk of telefonisch een overeenkomst is afgesloten. Dit kan tijdens het intakegesprek, per mail, via de website of via de telefoon.

Verantwoordelijkheid

U kunt van mij verwachten dat ik mij inzet op vlak van kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit. U bent zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat, de keuzes die u voor u en/of uw kind maakt zijn altijd uw eigen verantwoording.

Annuleringskosten

Afspraken kunnen kosteloos tot 24 uur van te voren worden verzet. Bij een annulatie binnen de 24 uren betaalt u de helft van het desbetreffende bedrag.

Betaling

U ontvangt voor de trainingen altijd een factuur, deze zal voor de aanvang van de training betaald moeten zijn. Tijdens de coaching gesprekken kan er achteraf in mijn praktijk betaald worden.

Beroepsgeheim

Uiteraard ga ik vertrouwelijk met uw gegevens om. Mochten er signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen dan ben ik genoodzaakt om dit met derden te bespreken ( bv. familie, school, huisarts). Voordat ik dit doe zal ik dit altijd eerst met u bespreken. Voor meer details, zie mijn privacyverklaring.
Laatst bijgewerkt : 26 november 2018